Çalıştay Hakkında

ÇALIŞTAY KOMİSYONLARI

 

 

ÇALIŞTAY KOMİSYONLARI

 

 

PROTOKOL KONUŞMALARI

 

 

PROTOKOL KONUŞMALARI

 

 

VİDEOLAR & FOTOĞRAFLAR

 

VİDEOLAR & FOTOĞRAFLAR

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

KOMİSYON RAPORLARI

 

BİLGİ NOTLARI

 

BİLGİ NOTLARI

 

        "Türkiye Spor Turizmi Stratejisi” ile birlikte spor turizmi yol haritasının oluşturulması amacıyla ilgili tüm paydaşların katkılarını almak üzere spor turizmi konusunun tüm boyutlarının ele alınacağı Spor Turizmi Çalıştayı 11 Kasım 2019 tarihinde Antalya Belek bölgesinde başlamıştır.

        Bakanlığımız ana faaliyet konularından birisi olan spor, son yıllarda meydana gelen gelişmelerle birlikte önemli bir ekonomik faaliyet kolu olan turizm ile anılmaya başlanmış, bir alt sektör olarak spor turizmi giderek önem kazanmaya başlamıştır.

        Ekonomik faaliyet olarak spor turizmi ülkelerin kalkınması yanında kamu diplomasisi ve tanıtımına da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çerçevede spor turizmini geliştirme konusu Bakanlığımız öncelikleri arasına girmiş, bu amaçla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir spor turizmi çalışma grubu oluşturulmuştur. Spor turizmine yönelik yol haritasının belirlenmesi için yürütülen çalışmalar bu birim tarafından ilgili tüm paydaşların katkıları ile koordine edilmektedir.

        2019 Temmuz ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019-2023) ile spor turizminin uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere “Türkiye Spor Turizmi Stratejisi” hazırlanması öngörülmektedir. Bunun yanında tüm paydaşlarla birlikte spor turizmine ilişkin tüm hususları tartışarak bundan sonraki süreçlere rehberlik edecek bir eylem planı hazırlanacaktır. Böylelikle ülkemizin dünya spor turizm pazarından alacağı payın artırılması hedeflenmektedir.

        Bu çerçevede Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı kurulan 6 komisyonda gerçekleştirilecek toplantılar çerçevesinde “Sporda Marka Ülke Türkiye” sloganıyla çalışmalarına başlamıştır. Çalıştayın kapsayıcı olabilmesi için Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin yanı sıra; Çalıştaya bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, acente ve konaklama sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve özel sektör temsilcileri katılmaktadır.

ÇALIŞTAY SUNUMU

 

ÇALIŞTAY SUNUMU