Örgütlenme ve Destı̇nasyon Yönetı̇mı̇

KOMİSYON BAŞKANI

Bolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nden mezun olmuştur. Çukurova Üniversitesi İİBF Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan (bugünkü Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden) lisans derecesi ile mezun olmuş, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği A.B.D.’dan yüksek lisans derecesini ve 1999 yılında da İngiltere Strathclyde Üniversitesi İskoçya Otelcilik Okulu’ndan turizm işletmeciliği alanında bilim doktoru unvanını almıştır. Eylül 1991'de Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda başladığı akademik hayatına Haziran 2000’de yardımcı doçentlik kadrosuna atanarak öğretim üyesi olarak devam etmiştir. 2006 yılında pazarlama alanında doçent unvanını aldıktan sonra Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Erciyes Üniversitesi bünyesinde Nevşehir İİBF Dekan Yardımcılığı, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Nevşehir Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurucu müdürlüğü ile ardından aynı kurumun fakülteye dönüşüm sürecinden sonra kurucusu olduğu Turizm Fakültesi'nin dekanlık görevi ile Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmüş olan Prof. Dr. Karamustafa, 06 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kayseri Üniversitesi Rektörü olarak atanmış olup, Kayseri Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak göreve başlayan Prof. Dr. Karamustafa bu görevine halen devam etmektedir.

III. Turizm Şurası "Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi" komisyon başkanı olarak görev yapmıştır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜRSEB) Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) bilim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akademik hayata atılıncaya kadar konaklama işletmelerinin yiyecek ve içecek bölümlerinde en alt kademeden yiyecek ve içecek bölümü yöneticiliğine kadar farklı kademelerde görev yapmıştır. Araştırma yöntemleri ve pazarlama grubu derslere ilave olarak mesleki alanda yiyecek ve içecek grubu dersleri de vermektedir.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından verilen "TÜRKSOY 20. Yıl Madalyası"na sahip olan Prof. Dr. Karamustafa, evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir, turizm ve otel işletmeciliği alanında pek çok ulusal ve uluslararası yayınlara sahiptir.

KOMİSYON ÜYELERİ

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar’da aldı.
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu.
2007 yılında İBB Spor A.Ş. Okul Spor Salonları Projesinde yer aldı.
2010‘da 2. Lisans Eğitimi olarak Kamu Yönetimi Bölümü’nü, 2012‘de Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimlerinde Tezli Yüksek Lisansını tamamladı.
2007‘de İBB Spor A.Ş. şirketinde organizasyon görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Sırasıyla Arge sorumlusu, İş Geliştirme Şefliği, Basın Müşavirliği, İletişim Uzmanı, Genel Müdürlük Ofis birimlerinde çalıştı.
Son olarak İstanbul Spor AŞ Proje Koordinatörlüğü yaparken 2014 yılında Erzurum B.B. Başkanı Sn. Mehmet Sekmen Bey’in spora dair projeleri için Erzurum’a gelerek Erzurum Spor A.Ş.’nin kurucu Genel Müdürü olarak göreve başladı.
İstanbul’da birçok spor organizasyonunun yanı sıra çok sayıda panel, sempozyum ve seminerde değişik pozisyonlarda aktif olarak görev yaptı.
2014 yılından beri Erzurum’da Erzurum BB Spor AŞ olarak 400’e yakın ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının yanı sıra Spor Bakanlığımızın, federasyonlarımızın faaliyetlerinde de yine kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasıyla Erzurum’da birçok organizasyonun düzenlenmesinde aktif rol aldı.
Hali hazırda Erzurum Spor Kültür Sanat AŞ Genel Müdürlüğü, B.B. Erzurum Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, EBB Gençlik Spor Kulübü başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Evli ve iki çocuk babası olan Dal, İngilizce bilmektedir.

-- Erzurum Spor AŞ Genel Müdürü
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlarca finanse edilen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinde (İSMEP) görev yaptı. 2009-2018 yılları arasında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında ve Kalkınma Bakanlığında uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştı. Şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 26 adet kalkınma ajansının ulusal koordinasyonundan sorumlu olarak Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yayınlanmış birçok makale ve kitabı bulunmaktadır.
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Kentsel Yaşam Sürecinde Rekreasyonel Katılım Sorunları” isimli tezi ile doktor unvanını aldı. 2002-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümünde Araş. Gör, Öğr. Gör. ve Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştı. 2011 yılında North Carolina State University’de Misafir Araştırmacı olarak olarak Prof. Dr. Karla Henderson ile araştırmalar yaptı.

Hacettepe Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde Rekreasyon Bölümlerinde rekreasyon alanı ile ilgili akademik düzeyde Türkçe ve İngilizce dersler verdi.

Rekreasyon ile ilgili birçok uluslararası kongre ve dergilerde bilimsel araştırmalar sundu, kongrelerde birçok defa en iyi araştırma ödüllerini kazandı ve kongrelerde davetli konuşmacı olarak rekreasyon ve istatistik alanında konuşmalar yaptı. “Rekreasyon ve Kentlileşme”, “Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi” ve “Leisure From International Voices” isimli kitapları bulunmaktadır.

Pek çok farklı disiplinden (Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Orman Fakültesi) akademisyenlerin bir araya gelerek kurdukları Rekreasyon Çalışmaları ve Araştırmaları Derneğinin (REKÇAD) kurucu üyesi ve başkanıdır. Halen Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Ersan BAŞAR 1971 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı yüksek lisans programından 1996 yılında Doktora eğitimden ise 2003 yılında mezun olarak KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi kadrosuna atandı. Daha sonra 2014 yılında Kanada’da buluna British Kolombia Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulundu.

Gemi kazaları sonrasında oluşacak olan petrol kirliliğinin modellemesi, simülasyonları ve acil müdahale yöntemleri ile denizcilik konularında çalışmalar yaparak, ulusal ve uluslararası bir çok SCI kapsamında ve dışındaki dergide makaleler yayımladı. Aynı zamanda uluslararası ve ulusal projelerde yer aldı. Bunun yanı sıra gemiadamları eğitimi, denizcilikte risk yönetimi ile Acil Durum Arama Kurtarma ve Doğa Sporları konularında çalıştı.

Halen KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olan BAŞAR aynı zamanda 2016 yılından bu yana da Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmekte olup İngilizce ve Rusça bilmektedir.
11.09. 1970 yılında Trabzon/Beşikdüzü’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Beşikdüzü’nde tamamladı. 1991- 1995 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinden bölümünden mezun oldu.

1995-1998 yılları arasında MEB Çorum İskilip Lisesi ve Trabzon Fatih Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1998 KTÜ FEF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğin de Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.
KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden 2002 yılında Beden Eğitimi Anabilim Dalından Yüksek Lisans, 2006-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde “Kaçkar Havzası Trekking Parkurlarının Spor Turizm Açısından Değerlendirilmesi” çalışmayla Doktorasını tamamladı. KTÜ BESYO da 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. Unvanı, 2014 yılında Doç. Dr. unvanı ve Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 2019 da Prof. Dr. unvanını aldı.

Sahip olduğu deneyimlerde Rafting, Kano, Kayak, Oryantiring gibi çeşitli kademelere sahip antrenörlükleri bulunmaktadır. Türkiye sualtı sporları, can kurtarma, su kayağı ve paletli yüzme federasyonundan altın cankurtaran ve üç yıldız balık adam brövesine sahiptir. 2013-2015 yılları arsında Trabzon Maçka Kaymakamlığı ve Artvin Yusufeli Kaymakamlığının DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) dan yapılan Alternatif Turizm içerikli, üç boyutlu alan kullanımı haritalarının hazırlanması projelerin koordinatörlüğünü yaptı.

2005–2008 yıllarında GSGM Gençlik Hizmetleri Daire başkanlığının düzenlemiş olduğu Zigana doğa kamplarında kamp koordinatörlüğü yaptı. 2017 de Türkiye’nin Dağları Projesinde Akademik danışman olarak görev yaptı.

2012-2016 yılları arasında Türkiye Kano Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Akarsu TOHM Akademik Koordinatörlüğü yaptı. Halen Oryantiring Federasyon Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmaktadır.

Trabzon Üniversitesi SBF Dekan Vekilliği ve Rekreasyon Bölüm başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
Kültür ve Turizm Turizm Bakanlığı 1995 – 2019
Genel Müdür, Tanıtma Ganel Müdürlüğü 2013 – 2018
Teftiş Kurulu Başkanı, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı 2012 – 2013
Londra Kültür ve Tanıtma Müşaviri, İngiltere 2007 – 2011
Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı 2006 – 2007
Müfettiş 1995 – 2005


EĞİTİM
Lisans/Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü
Yüksek Lisans/ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyal Çevre Bilimleri
Diploma Programı/Marketing/De Montfort University-Leichester/İngiltere
Uzmanlık Kursu/Telif Rejimi Uzmanı/WİPO (World Intellectual Properties Organization)- İsviçre


Uzmanlıkları
Yer markalama ve destinasyon tanıtımına ilişkin strateji geliştirme, planlama yapma ve yönetimini gerçekleştirme, sosyal ve dijital medya stratejisi, sosyal medya tanıtımı, içerik stratejisi üretimi ve yönetimi, itibar yönetimi, blog yönetimi, tur operatörü, uçak firmaları ve seyahat acenteleri ile ortak projeler, kültürel proje stratejisi ve üretimi, kültürel kurumlarla ortak projeler, kültür ve turizm iletişimi için eğitim programları, ulusal ve uluslar arası proje koordinasyonu ve yönetimi. Turizm diplomasisi, Kültür diplomasisi.
EĞİTİM
2002-2006 Açıköğretim lisesi (Sosyal bilimler )
2006-2010 Anadolu Üniversitesi (Sosyal bilimler ve Davranış bilimleri)
2008-2012 Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü
2013-2018 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü- Tezli Yüksek lisans
2013- Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü- Kültür Varlıklarını Koruma Onarım- Yüksek Lisans Devam ediyor
Ayrıca kendi alanında Ulusal ve Uluslararası makaleleri bulunmaktadır.


İŞ TECRÜBESİ
2003-2004 İstanbul Üniversitesi Cerahhapaşa Tıp fak- Memur
2004-2009 Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat fak-Memur
2009-2014 Uşak Üniversitesi- Güzel Sanatlar Fak. Memur
2014-2017 Uşak Üniversitesi- Mühendislik Fak. Memur
2017-2019 Uşak Üniversitesi- İletişim Fak- Memur
2019- Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire başkanı- Turizm şube Müdür V.
Sami Mengütay 1952 yılında İstanbul’da doğdu Cimnastik sporu yapmaya 1965' yılında İstanbul Cimnastik İhtisas Kulübü'nde başkayan Mengütay, Fenerbahçe spor Kulübünde de kürek sporu yaparak her iki spor dalında sporcu olarak bir çok yarışmalara katıldı. Bölge ve Türkiye Şampiyonları'nda pekçok birincilikler kazandı. 1974 yılında aktif sporculuğu bıraktıktan sonra Gençlik ve Spor Genel Müdurlüğünde kadrolu Cimnastik antrenörü olarak göreve başladı. 1973-1975 ve 1979 yıllarında İngiltere’nin Londra şehrindemesleki eğitimle birlikte cimnastik ve trampolin çalışmalarına katıldı. Cimnastik Federasyonu’nda milli, uluslar arası hakemlik, Yönetim Kurul Üyeliği, Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı, Teknik Komite ve Eğitim Komitesi Başkanlıkları, Kürek, Kano ve Rafting federasyonunda da asbaşkanlık görevlerinde bulundu.

İstanbul Spor Akademisi’nde 1977 de başlayan akademik yaşantısı içinde Spor alanıyla ilgili 12 kitabı 100 civarında ulusal ve uluslar arası bildiri, araştırma ve makaleleri bulunan Mengütay, 1999 yılında profesör olarak İstanbul’daki üniversiteler içerisinde ilk Spor Bilimleri Profesörü unvanını aldı ve yine aynı yıl Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nce Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Üniversitede Turizm ve Spor,Psikomotor Gelişim, cimnastik,Su Sporları Teorisi, Turizm ve Rekreasyon, Spor Turizmi Derslerini vermektedir 2006/2007 yıllarında Y.Ö.K. Spor Bilimleri Komisyon üyeliği yapan Mengütay 2003-2008 yılları arasında M.Ü Spor Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini yaptıktan sonra emekli olup 2009 yılında Acıbadem Üniversitesi, 2010 yılında da Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enistitüsünde Bed.Eğ. ve Spor Anabilim Dalı Başkanlığına atandı.

Üniversite içerisinde kürek ve kano sporlarını başlatmış olan Mengütay, Marmara Üniversitesi Kürek Takımı’nın 1997 yılında Fransa’nın Nantes şehrinde yapılan Üniversiteler Uluslararası Kürek Yarışları’nda dünyaca ünlü Cambridge Üniversitesini geçerek şampiyon olduğu ve 1996 yılında 109 üniversite takımının yarıştığı Almanya Uluslararası Üniversiteler arası Kürek Şampiyonası’nda II. olduğu yarışmalarda eğitimci ve yönetici olarak rol aldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kurucu Üyesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Üyesi, T.M.O.K. üyesi ve Eğitim Komisyon Başkanı (2004-2012) olan Mengütay, Türkiye’de ilk defa olimpik kano sporunun başlatılmasını sağladı. Bu spor dalını bağlandığı Kürek ve kano Federasyonunun da 1995-2000 yılları arasında Kanodan Sorumlu Asbaşkanlık görevini sürdürdükten sonra 2004 yılında Kano ve Rafting Federasyonu başkanlığı seçimlerini kazanarak Federasyon Başkanı seçildi, Prof. Dr. Sami Mengütay’ın başkanlığında Türk Milli Takımı Uluslar arası alandaki başarı basamaklarını hızla çıkarak Türk Milli Takımı 14-16 Eylül 2007 tarihinde Uluslararası alanda ilk altın madalyalarını 6 ülkenin katıldığı Balkan Gençler Şampiyonası’nda almıştır. Söz konusu şampiyonada 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanılmıştır. İkinci ilk de 2008 Nisan ayında Fransa’nın Blougne kentinde yapılan Uluslararası Şampiyonada gerçekleşmiştir. Bu şampiyonada Türk Milli Takımı yurtdışındaki ilk altın madalyalarını (2 altın, 1 bronz) kazanmıştır.

2011 yılında Gençler Avrupa şampiyonasında K1 200m.de Avrupa şampiyonluğu ilk defa kazanılarak Türkiye’ye getirilmiştir. Aynı yıl Avrupa 4.lüğü,Avrupa 7.liği ve 9.luğu, Dünya 5.liği elde edilmiştir. 2013 yılında yapılan Akdeniz oyunlarında da Türkiye kano dalında ilk madalyasını almıştır. Prof.Dr.Sami Mengütay’ın federasyon başkanlığı döneminde Türk Spor Tarihinde iki ilk daha gerçekleştirilmiştir 1.si 2016 Rio olimpiyatlarında Türkiye’nin ilk defa kano sporunda temsil edilmesi için gereken kotanın 2015 Mayıs ayında Milano da yapılan Dünya Kano şampiyonasında elde edilmesi 2.si ise 2016 Temmuz ayında Moskova'da kazanılan Avrupa Şampiyonluğudur.

2016 Rio Olimpiyatlarında Kano dalında Türkiye olarak K1 200m. ve K1 500m. Yarışlarında yer yarı finale yükselinerek 18. ve 21. Sırada yer alınmıştır. TMOK Türk Sporumda Üstün Hizmet Ödülü sahibi olan Prof.Dr.Sami Mengütay’ın Kano Federasyonu Başkanlığı görevi 2016 Kasım ayında sona ermiş olup, halen Haliç Üniversitesi Öğ. Üyesi ve Spor Bilimleri Derneği Başkan Yrd.olarak görev yapmaktadır.

RAPORTÖRLER

Mustafa YILMAZ - Bahattin M. AYHAN